2020-10-28, Kuala Lumpur
Stypendia BWF i WAoS dla zawodników i pracowników

Światowa Federacja Badmintona (BWF) ogłosiła dziś program stypendialny, zapewniający sportowcom kontynuującym kariery dwutorowe, którzy wybrali życie łączące edukację i uprawianie sportu na poziomie elity, a także talentom już pracującym w badmintonowej społeczności, większe możliwości uczenia się nowych umiejętności, które mogą pomóc im zwiększyć szanse zawodowe, a w konsekwencji rozwinąć ich społeczności lokalne.

Stypendia oferowane są we współpracy ze Światową Akademią Sportu (WAoS), liderem w opracowywaniu specjalistycznych programów edukacyjnych w branży sportowej. Dzięki partnerstwu Światowa Federacja Badmintona i WAoS są w stanie zapewnić większe wsparcie sportowcom w ich karierze dwutorowej oraz personelowi branżowemu, oferując elastyczne rozwiązania łączące sport i edukację na skalę globalną.

Partnerstwo zapewni jedno stypendium ufundowane w całości oraz 10 stypendiów finansowanych w połowie, dostępnych w ramach niedawno uruchomionego przez WAoS i Uniwersytet Londyński kursu Postgraduate Certificate, International Sports Management. Kurs jest w 100% dostępny online i można go ukończyć w okresie do pięciu lat, wziąwszy pod uwagę, że sportowcy i specjaliści z branży wymagają różnych poziomów nauki na różnych etapach kariery, ponieważ wielu z nich ma ograniczony czas do dyspozycji.

Aby zakwalifikować się, wnioskodawcy powinni spełniać następujące warunki:

  • tytuł licencjata lub co najmniej 5-8 lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego poświadczonego referencjami,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie IELTS co najmniej 6,5, z wynikiem 6,0 w teście pisemnym lub inne równoważne poświadczenie biegłości.
  • dobra opinia w swoim stowarzyszeniu członkowskim (w przypadku Polski to Polski Związek Badmintona).

Więcej informacji na temat procesu składania wniosków można znaleźć tutaj. Termin składania wniosków upływa 9 listopada 2020 r.

Ponadto WAoS, we współpracy z BWF, oferuje po 100 stypendiów dla stowarzyszeń członkowskich na Certyfikat Zawodnika WAoS, który jest kursem internetowym opracowanym dla początkujących sportowców w wieku od 15 do 18 lat, chcących uzyskać szersze zrozumienie potrzebnych narzędzi, by stać się odnoszącymi sukcesy i znającymi się na rzeczy zawodnikami. Kurs został zaprojektowany i napisany przez autorów, którzy regularnie współpracują ze sportowcami, i był nadzorowany przez ekspercką grupę referencyjną reprezentującą wiele międzynarodowych federacji, w tym BWF. Wszyscy kandydaci muszą mieć dobrą opinię w swoim stowarzyszeniu członkowskim. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Sekretarz Generalny BWF Thomas Lund powiedział: Cieszymy się, że możemy współpracować z WAoS w ramach tej inicjatywy stypendialnej, która umożliwia naszym sportowcom i pracownikom stowarzyszeń członkowskich zdobycie nowych kwalifikacji poprzez udział w wiodących programach edukacyjnych WAoS. Ta szansa pojawia się w ważnym momencie, kiedy pandemia COVID-19 wpłynęła na utrzymanie wielu uczestników branży sportowej, w tym badmintona.

- Zachęcam wszystkich sportowców, którzy chcą podjąć studia wyższe w celu uzupełnienia swojej karierę badmintonowej, a także wszelkie stowarzyszenia członkowskie, które chciałyby, aby ich personel był brany pod uwagę w ramach dostępnych stypendiów, do składania wniosków, ponieważ może to być pierwszy krok w kierunku nowych ekscytujących możliwości - dodał Lund.

Dyrektor zarządzający WAoS, Chris Solly, powiedział: Cieszymy się, że możemy zaoferować stypendia sportowcom i stowarzyszeniom członkowskim badmintonowego świata w tych czasach trudnych dla osób, które chciałyby podnieść swoje umiejętności i kompetencje w tej dziedzinie. Poprzez inicjatywy takie jak ten program stypendialny, WAoS pomaga branży sportowej na drodze do wyjścia z kryzysu COVID-19 poprzez naszą w pełni internetową ścieżkę edukacyjną. Daje to możliwości od szkoły średniej po studia podyplomowe, a nasi partnerzy należą do wiodących światowych instytucji edukacyjnych.

BWF, jr, ap

© BadmintonZone.pl | zaloguj